FC Tempo Praha

Výkony konvergovaly k asymptotě

31.12.2017 16:13   Patrik Baroch   Ondřej Šváb  

Veselého Silvestra přejí v hodnocení podzimu hráči A týmu Dan Bláha, Pavel Pacovský a Patrik Geissler.

Moderátor: Chlapci, zeptám se jednoduše, jak byste zhodnotili podzimní část sezony? 

Bláhič: Naše výkony byly oscilující v podobě sinusoidy.

Gaza: Hodnotil bych naše výkony pozitivněji na základě křivky připomínající Hayekovy cykly. Startovní bod geneze našeho týmu byl zajisté postup, který Tempo rehabilitoval.

Paci: Dle mého úsudku naše výkony v čase t konvergovaly k pomyslné asymptotě, jindy však divergovaly do nekonečna. 

Dan Bláha Dan Bláha
Bláhič: Byla tam korelace mezi našimi výkony a týmovým spiritem. I přes diferenciaci hráčů si v kabině rozumíme pomocí sofistikovaných dialogů, které implikují konsenzus.

Gaza: Nesmíme opomenout ani přípravu, paralelně jsme trénovali na naturálním a arteficielním povrchu, což nám zvýšilo flexibilitu na diferenciální profil. Partikule fabulózního výkonu je také precizní temperace kardiovaskulárního systému.

Paci: Výkon byl kvalitní i díky rigoróznímu demagogu a despotovi Petru Vankovi, který však často demonstruje svoji sílu, čímž denaturuje judikaci zápasu. 

Bláhič: Nemohu souhlasit Pavle, tvá výpověď byla příliš vágní, úspěch tkvěl spíše na základě empirické analýzy soupeřových abilit, performovanou erudovanými experty Vankovými, kteří prováděli zevrubnou rekognoskaci.


Moderátor: A jak byste zlepšili naši bilanci 27 vstřelených a 20 inkasovaných branek?

Pavel Pacovský Pavel Pacovský
Gaza: Zapracoval bych na zvýšení produktivity eliminací indiferentních situací v okolí vápna soupeře, kdy se element rozhoduje mezi přihrávkou a střelou, vyústěním je vyšší efektivita v podobě vstřelené branky.

Paci: Ad hoc k obraně, koncentrovaná profylaxe postavením železné opony v podobě Velké čínské zdi zamezí průniku hráčů soupeře do aglomerace před naší branku, někdy připomínající válečnou zónu v Donbasu.

Bláhič: Signifikantní byla i synergie týmu a konkurenci pomohla redundance nevytěžovaných hráčů, kteří svou kvalitou eskalovali rezervu v leaderboardu B.třídy, navíc mančafty A a B nejsou segregované.

Gaza: Dále musíme eliminovat deviaci, nýbrž naše performance na hřišti nebyla vždy 100% distinguovaná, rádi bychom se totiž vyvarovali dogmatu o apriorním archetypu egoistických primadon. 


Moderátor: Chcete říct něco na závěr?

Patrik Geissler Patrik Geissler
Bláhič: Evaluoval bych sezonu pozitivně, i díky štědré bonifikaci od klubové byrokracie. 

Paci: Nicméně v mnoha částech sezony přicházela bagatelizace soupeřů, kumulace chyb a nastalo neslavné faux pas.

Gaza: S touto tezí souhlasím, ale postup do divize definitivně není utopie.

Osoby:

Dan Bláha
Patrik Geissler
Pavel Pacovský