FC Tempo Praha

ZŠ Jitřní - partnerská škola FC Tempo Praha


Základní škola Jitřní (https://zsjitrni.cz/) je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zaměření školy odpovídá moderní sportovní areál – tři tělocvičny, posilovací místnost, atletický ovál, hřiště s umělou trávou třetí generace, dvě multifunkční hřiště. Ve výuce využíváme řadu moderních pomůcek.

Od školního roku 2015/2016 škola začala spolupracovat s naším klubem FC Tempo Praha. Ve škole jsou zaměstnáni rovněž naši trenéři, kteří tak mají možnost být s v neustálém kontaktu se studenty, kteří jsou zároveň hráči FC Tempo Praha. Mohou tak aktuálně řešit studijní nedostatky kluků, informovat další trenéry klubu o chování či studijních problémech nebo jim pomáhají se zlepšovat ve všestranné přípravě, na kterou není v tréninkovém procesu tolik času.

Koncepce hodin tělesné výchovy vychází ze základů ŠVP a hlavní myšlenkou je vytvořit u dětí kladný a pozitivní vztah ke sportu. Mít rád sport je základním předpokladem prevence proti budoucím negativním návykům (alkohol, kouření, drogy) a bojem proti civilizačním chorobám (obezita, cukrovka, kardiovaskulární problémy, atd.).

Motto školy:
Cílem školy je vzdělávat a vychovávat silné osobnosti s vlastním názorem, kreativním a kritickým myšlením a vztahem ke sportu a ke škole, která jim umožňuje přípravu pro budoucí život.
Cíle:
Sport = utváření osobnosti člověka – překážky, odvaha, morální úsilí, bolest únava
Sport = předpoklad zdravého tělesného vývoje
Sport = dostupnost úspěchu pro každého na každé úrovni

Hodiny tělesné výchovy na prvním i druhém stupni vedou aprobovaní učitelé tělesné výchovy a licencovaní zkušení trenéři.

První stupeň: 3 hodiny TV týdně + v hodině působí dva učitelé TV

Druhý stupeň: 5 hodin TV týdně + rozdělení na sportovní a nesportovní skupiny

Ranní nulté hodiny pro druhý stupeň - jedna ranní hodina je určená pro fotbalovou skupinu a jedna ranní hodina je pro všechny (zaměřeno na míčové sporty). 

Třídy jsou smíšené kluci + holky. Dělení dětí je pouze na hodinu tělesné výchovy.


Ŕeditelka školy paní Mgr. Mileny Hartigové o vzájemné spolupráci: "Spolupráce základní školy zaměřené na sport se sportovními kluby jistě nikoho nepřekvapí. Ale to, co překvapilo i mne, je dlouhodobá přátelská atmosféra a ochota vyjít si vzájemně vstříc po formální i neformální stránce. Za což patří můj dík vedení FC Tempo Praha i trenérům. Takto by dle mého názoru mělo vypadat partnerství. Věřím, že společně budeme pozitivně ovlivňovat sportovní a osobnostní rozvoj našich žáků i v příštích letech."  

V případě, že budete mít zájem o jakékoliv informace o naší partnerské škole ZŠ Jitřní, tak se neváhejte obrátit na šéftrenéra mládeže FC Tempo Praha pana Jaroslava Teplana (tel. 774 554 374; jarda021@seznam.cz).