FC Tempo Praha

Muži B: FK Meteor Praha VIII B - FC Tempo Praha B 0:8 (0:3)