FC Tempo Praha

Zastavení první: Lhotka na počátku 20. století

13.4.2010 22:53  

Nedaleko vstupu do sportovního areálu FC TEMPO PRAHA, u posledního domu v ulici Ve Lhotce, stojí malá nenápadná kaplička s trojúhelníkovým štítem.

Není těžké ji přehédnout. Přitom právě ona je poslední památkou, která do dnešních časů přečkala ze staré Lhotky. Pochází z roku 1830 a až půjdete příště kolem, věnujte jí pohled a vzpomínku na dobu, kdy kolem ní procházeli fotbalisté z místní restaurace, kde měli   šatny, na louku velkostatkáře Schuberta.

Všechny ostatní budovy staré Lhotky pod lehly demolici při výstavbě sídliště. Proto se dnes skoro ani nechce věřit, že první zmínka o Lhotce a okolí je již z 11. století (1088), kdy Braník s okoními obcemi věnoval kníže Vratisav II. vyšehradské kapitule. Ve 13. století patřila Lhotka pražské obci a prý zde by ovčinec s dvorem. Obec při svém založení získala na určitou dobu (lhůtu) osvobození od dávek, a tak zřejmě vznikl její název - Lhotka.

Pravděpodobně v 15. až 16. století, kdy feudální vrchnosti začaly více podnikat a zakládaly dvory a rybníky, byla část poddanské půdy převedena k panskému dvoru.

Ale vraťme se zpět na přeom 19. a 20. století. To měla Lhotka 110 stavení. Po první světové váce zde byl velkostatek, který snad po pozemkové reformě získal Abert Schubert (nebo též Šubert) i s rozsáhými pozemky, které obepínaly celou lhoteckou planinu od Modřan až k Libuši, Krči, Braníku a Kunraticím. Lhotecký dvůr tvořila jednopatrová budova s arkýřem a branou, obklopená mohutnými stodolami a chévy do čtvercového půdorysu. U dvora byla pekárna, která dodávala výborný chléb i za 2. světové války. V té době již byla Lhotka součástí hlavního města Prahy, k němuž byla připojena v roce 1922.

Nutno připomenout i východní část Lhotky, která byla od staré Lhotky téměř úplně oddělena. Tvořila ji kolonie rodinných domků ze 30. let 20. století, nazvaná podle stavebního družstva Tempo, v místě dnešních Alšových sadů a Villy Voyta. Mezi oběma částmi Lhotky byly velké sociální rozdíly, což se také mělo projevit ve vztazích mezi obyvateli obou částí. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Zatím upřeme pozornost k západní části, k tzv. staré Lhotce, v jejímž centru stávala zmiňovaná kaplička. Právě tady se totiž začal a psát historie našeho fotbalového klubu.

Fotogalerie

kompletní galerie (počet:1)

Tagy:

    Historie