FC Tempo Praha

Zastavení druhé: Založení klubu

15.4.2010 23:33  

Nechybělo mnoho a slavili jsme každé výročí založení o tři roky dříve.

Stačí připomenout dnes již téměř legendární historku o tom, jak skupina přátel a sportovních nadšenců ze staré Lhotky v roce 1925 usilovala o založení fotbalového klubu. Nechme znovu vyprávět pana Kapitána: "Omlouvám se předem, že uvedená debata nebude úplně přesná, jelikož jak jsem již uvedl, ji znám pouze z vyprávění přímých účastníků, ale vypadala přibližně asi takto:

Sekretář: "Tak prý chcete založit sportovní klub ? To je od vás milé."
Delegace: "Ano, chceme, tak jsme se rozhodli."
Sekretář: "Kolik bude mít klub členů? Myslím aktivních a přispívajících?"
Delegace: "To přesně nevíme."
Sekretář: "Jak to, že to nevíte? Máte nějaké finanční zajištění? Jaké máte prostředky pro vybavení klubu? Myslím klubovou místnost, kabiny, hygienické vybavení, členy s odbornými zkušenostmi, atd."
Delegace: "To nemáme, ale schůzovat a šatnu budeme mít v místní restauraci."
Sekretář: "Máte vůbec fotbalové hřiště ? Je to váš pozemek?"
Delegace: "Ano, můžeme hrát na hřišti, na louce, tam máme hřiště. Pozemek patří panu velkostatkáři Schubertovi,"
Sekretář: "Máte pozemek pronajatý? Ví o tom pan velkostatkář?"
Delegace: "Ano, vi o tom, že tam hrajeme fotbal."
Sekretář vytáčí číslo telefonu... rozhovor s panem Schubertem.
"Pan velkostatkář tvrdí, že hřiště, které jste si bez jeho povolení zřídili, vám nedaroval a ani nepronajal a tento pozemek je v rámci parcelace pro výstavbu. Tak kde chcete sportovat? Jak chcete hrát soutěže?"
Delegace: "My požádáme o jiný pozemek."
Sekretář: "Jak se má váš klub jmenovat?"
Delegace: "Rudá hvězda" (Tento návrh dal Josef Hořčic, jehož rodiče byli zakládajícími členy strany. Návrh se všem velice líbil, protože jak jsem již uvedl, mezi mládeží ve staré Lhotce vládl velký revoluční vliv a jak vidno z některých zachovalých fotografií, alespoň jsme rádi nosili nějaký dres, na němž byla rudá hvězda.)
A to pana sekretáře úplně dorazilo.
Sekretář: "A tak... Víte co? Hrajte si fotbal tak, jako jste si ho hráli dosud, a až budete mít pro založení klubu lepší podmínky, tak na shledanou" - konec debaty.
Tak opouštěla naše delegace, zklamaná se zmačkanými čepicemi v ruce, slavnou budovu ČSTV na Kozím plácku s nadějí, že co se nepovedlo dnes, může se povést zítra. Tak jsme dopadli při snaze o první založení klubu.
 
Zajímavé je, že pan Schubert v době, kdy zmařil pokus o založení klubu, již vůbec nebyl vlastníkem pozemku.Ten totiž již v roce 1923 prodal Stavebnímu družstvu německých úředníků bank a spořitelen k zamýšlené parcelaci a výstavbě rodinných domů Důležitější však je, že o tři roky později již byl pan vekostatkář shovívavější. Na základě přímluvy Dr. Čisteckého dočasně věnoval pozemek (ač nebyl jeho) fotbalistům a ti v roce 1928 zakládají S.K. Lhotka.

Fotogalerie

kompletní galerie (počet:1)

Tagy:

    Historie