FC Tempo Praha

FK Jablonec - FC Tempo Praha

Mužstvo Výsledek Poločas
FK Jablonec 2 (1)
FC Tempo Praha 5 (4)
Modrá, 24.7.2019 10:00