FC Tempo Praha

12. kolo TJ Praga B - FC Tempo Praha D

Mužstvo Výsledek Poločas
TJ Praga B
FC Tempo Praha D
4.4.2021 0:00